Nieuwsbrief, 31 maart 2023

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hieronder de nieuwsbrief voor maart. Met veel informatie en wetenswaardigheden en festiviteiten! Zo is er komende donderdag de meester- en juffendag en vieren we het paasfeest! En uiteraard staan de Koningsspelen op de planning. Wij zijn nog op zoek naar vier ouders die het leuk vinden om hierbij te helpen.

Veel leesplezier en een heel goed weekend.

Met vriendelijke groet,

Chiel de Lobie

 

Meivakantie

Van 24 april t/m 5 mei is er de meivakantie.

 

Luizenpluis

Na de vakantie is er weer een reguliere luizenpluis. Bij de vorige luizenpluis was iedereen schoon!

 

Update juf Nikki

Vorige week maandag heb ik de volgende stap in mijn re-integratieproces gezet. Maandag tot en met donderdag sta ik weer tot de kleine pauze voor de groep, deze uren ga ik per week verder uitbreiden. Ik vind het erg fijn om weer voor de groep te staan en ik heb genoten van de afgelopen week met de kinderen. Samen met Marjolein en Iris zal ik de groep blijven begeleiden.

 

Geachte heer, mevrouw

Gemeente Zwolle is bezig met het opstellen van beleid over bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (kortom BOSS). Omdat de grootste gebruikersgroep van de speelplekken kinderen zijn, hebben we een vragenlijst opgesteld waar zij ook antwoorden kunnen geven. Deze vragen gaan over de buitenruimte en waar leuk, maar ook niet leuk gespeeld en gesport kan worden.

Omdat wij het erg belangrijk vinden dat kinderen mee kunnen denken en wij benieuwd zijn naar de meningen van ouders, verzorgers en scholen willen wij jullie vragen om deze vragenlijst zoveel mogelijk te delen en zelf in te vullen. Bijvoorbeeld in een nieuwsbrief.

Linkje naar vragenlijst: www.zwolle.nl/buitenbewegen 

Looptijd vragenlijst: tot en met 10 april 2023

De resultaten zullen wij meenemen in het beleid over bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.

Alvast bedankt!

 

Kinderzwerfboekstation

In de gang staat een mooi gekleurde kast, vol met boeken: Het kinderzwerfboekstation. In deze kast staan Kinderzwerfboeken.

Afgelopen week zijn er nieuwe boeken in de kast gezet, veel kinderen hebben dit al gezien. De boeken, voorzien van een sticker, mogen mee naar huis! Kijk dus gerust of er een leuk (voor)leesboek in staat.

 

Wordt gratis lid van de bibliotheek

Wist je dat kinderen van 0-18 jaar gratis lid zijn van de Bibliotheek? Kleine baby’s houden al van boeken en voorlezen prikkelt de fantasie en verrijkt de woordenschat. Door de mogelijkheid te geven om kinderen gratis lid van de bibliotheek te maken hebben ze in hun eerste 18 jaar de kans om kosteloos te (leren) lezen en ontwikkelen. Een goede start voor de rest van je leven! Loop simpelweg de dichtstbijzijnde bibliotheek binnen en laat een pasje maken voor je kind, daarna kun je meteen een paar leuke boeken meenemen.

De bibliotheek heeft een ruim aanbod van prentenboeken, tot stripboeken, informatieve boeken en kinderboeken voor alle Avi leesniveaus. Voor ieder wat wils.

Vakantierooster 2023-2024

 

Vakantie Datum
Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie week 1 29 april t/m 3 mei 2024
Meivakantie week 2 6 mei t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024

 

Op een later moment delen we de margedagen. Deze zijn op het moment van schrijven nog niet duidelijk.

 

Schoolshow (geannuleerd)

Op 20 april staat de Schoolshow in de planning. Door de verplaatsing van de Jaarlijkse uitvoering (naar begin juni) van muziekvereniging Nooit Gedacht is het voor de vereniging niet mogelijk/haalbaar om te oefenen voor de Schoolshow.

We hebben met elkaar afgesproken dit feest in oktober van het nieuwe schooljaar op te pakken en hopen dan weer een fantastische show op te voeren.

Pasen

Donderdag 6 april vieren wij op school Pasen. Graag zouden we dit Paasfeest weer beginnen met onze traditie van eitje tik. Zou u daarom uw kind op donderdag 6 april een hardgekookt ei mee willen geven?

Koningsspelen

Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen, een sportdag. Deze ochtend beginnen we met een ontbijt op school. Tijdens de kleine pauze zullen de kinderen drinken en fruit van school krijgen.

Zou u uw kind lekker zittende sportkleding aan willen trekken? De Koningsspelen vinden buiten plaats, op het schoolplein en het veldje bij de speeltuin.

 

Buitenspeelgoed

Van de Stichting Beheer Oudergelden konden we buitenspeelgoed bestellen. Binnenkort wordt het geleverd en kunnen de leerlingen in de pauzes weer met van allerlei materialen spelen.

 

Terugblik op 10 jaar Mooi Schoon

Op 31 december 2022 is Mooi Schoon, het zwerfafvalprogramma van ROVA, na 10 jaar beëindigd. Dat komt omdat de subsidie (zwerfafvalvergoeding) van het Afvalfonds Verpakkingen op die datum is gestopt.

De afgelopen jaren hebben Mooi Schoon, deelnemende gemeenten en alle vrijwilligers veel bereikt. Duizenden vrijwilligers hebben opruimsets gekregen, waarmee ze zelf regelmatig zwerfafval opruimen. Ook zijn ruim duizend opschoonacties gefaciliteerd, waaraan meer dan 40.000 deelnemers meededen. En aan de Week van Mooi Schoon hebben door de jaren heen zo’n 135.000 basisschoolleerlingen meegedaan. Resultaten waar we ontzettend trots op zijn.

Deze en andere resultaten hebben we in een mooie infographic gezet, die terugblikt op de 10 jaar preventie en bestrijding van zwerfafval in de 18 gemeenten die deelnamen aan Mooi Schoon.

 

Verkeersexamen groep 7

De leerlingen uit groep 7 hebben afgelopen week het verkeersexamen gemaakt. Iedereen is geslaagd! Van harte gefeliciteerd.

De avonturen van Bliksem en Jumper (en kids)

Met de familie gaat het prima. Bij de jonge konijnen zaten twee mannetjes. Deze zitten nu even in een apart hok, dit was uiteindelijk te klein en zijn de 2 mannetjes aan het logeren bij juf Nikki. Momenteel hebben ze voldoende ruimte in een honden bench en lopen ze rond in mijn logeerkamer, maar vanwege de troep zou een konijnenhok prettig zijn. Mocht er iemand een (of twee) konijnhok(ken) beschikbaar hebben, dan hoor ik het graag.

Afgelopen maandag zijn ze geopereerd en de komende drie weken aan het herstellen.

Voor de meivakantie zijn wij op zoek naar ouders die de konijnen willen verzorgen.

Bij de familie De Jong zijn reservesleutels, voor noodgevallen hebben zij toegang tot het hok.

Groep 1/2

We zijn gestart met het nieuwe thema van Jeelo “omgaan met elkaar”. Voor de kleuters hebben we daarbij het project gekozen “Bout is bang” waarin emoties centraal staan. De komende weken staan alle reken- en taal activiteiten in het teken van de 4 emoties: blij, bang, boos en verdrietig.

Bij dit project hebben we voor Engels het thema “Let’s play” bijgevoegd.  De nieuwe woorden die we inmiddels geleerd hebben zijn: puzzle, paint, toys, doll, ball, bike, car and book.

De volgende liedjes kennen we ook al:                                                                         Super simple songs:         Red, yellow, green, blue,

This is my happy face

The shape song 1

 

Dode hoekles groep 7/8

Op woensdag 5 april gaat groep 7/8 naar Rijschool de Weerd in Zwolle. Hier krijgen zij een Dode Hoek les. Hoewel in oktober een dode hoekles gehad met landbouwvoertuigen, nu één nog specifiek met vrachtwagens. Zowel theoretisch, als praktisch en verzorgt door VVN Zwolle.

We vertrekken om 8:45 bij school en zijn rond 11:00 uur terug.

Waarom leren omgaan met de dode hoek?

Elke dag fietsen duizenden kinderen op straat en dat is niet altijd zonder gevaar. De dode hoek van grote voertuigen zoals vrachtauto’s, inzamelingswagens, bussen of tractors, is zo’n gevaar waarvan veel kinderen (en ook volwassenen) zich niet bewust zijn. En dat terwijl de gevolgen van een dodehoekongeval heel ernstig kunnen zijn. Het gevaar schuilt hier letterlijk in een klein hoekje.

Wat kinderen leren in de dodehoekles:

  • Kinderen leren wat de dode hoek is, wat de gevaren zijn en bij welke voertuigen dit voorkomt.
  • Ze worden zich bewust van hun eigen gedrag wanneer ze een groot voertuig tegenkomen in het verkeer.
  • Ze kunnen in dodehoeksituaties bedenken hoe ze veilig met de situatie omgaan.

 

Eindtoets groep 8

18 en 19 april is er de Cito eindtoets van groep 8. De laatste keer in deze vorm. In schooljaar 2023-2024 zal er gestart worden met een doorstroomtoets.

 

Schoolreis 2023

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Het schoolreisje komt alweer wat dichterbij!

Dit jaar gaan wij met de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje naar het attractiepark Drouwenerzand in Drouwen ( provincie Drenthe).

Maandag 15 mei zal dit schoolreisje plaatsvinden.

We vertrekken om 9.00 uur vanaf school en zullen rond 16.30 uur terug zijn op school. Alle kinderen worden om 8.30 uur in de klas verwacht.

Drouwenerzand is een kleinschalig overzichtelijk attractiepark met attracties voor jong en oud. Wilt u meer informatie kijk dan op https://www.drouwenerzand.nl.

Er zijn 8 volwassenen om de kinderen te begeleiden. De begeleiders lopen regelmatig rond om toezicht te houden of ze doen met de kinderen mee.

De prijs is inclusief vers fruit, diverse belegde broodjes, frites, snacks, verse dagsoep, limonade èn softijs.

Ook de prijzen voor de schoolreizen worden helaas duurder. Dit jaar hoeven we het bedrag van de schoolreis niet te verhogen, omdat we van Stichting Beheer Oudergelden een restant mogen inzetten.

Het schoolreisje kost €25,00.

We verwachten uw bijdrage uiterlijk 21 april op bankrekening:

NL50 INGB 0006 8895 15 ten name van de Stichting Beheer Oudergelden Obs Florens Radewijnsschool.

Wilt u bij de betaling vermelden: de naam van uw kind, de groep en ‘Drouwenerzand’ vermelden’

 

De gemeente Zwolle kan financiële ondersteuning bieden. (www.kindloketzwolle.nl)

Met vriendelijke groet,

Team Florens Radewijnsschool

 

Sociale veiligheidslijsten WMK-PO

Ieder schooljaar nemen wij bij de leerlingen de sociale veiligheidslijsten af. Hierin wordt gevraagd hoe zij de klas, de school, de overblijf, het plein en de omgeving ervaren op veiligheid en sociale veiligheid.

Om de twee jaar vragen wij dit ook aan de ouders en leerkrachten, wat vinden zij van de veiligheid op school. De uitslagen van de lijsten worden besproken in het team, de MR en met het bestuur. Tevens worden de lijsten aangeleverd bij de inspectie van onderwijs.

Binnenkort ontvangt u een uitndiging via Parnassys, met een link naar de vragenlijst. En willen u vragen de lijsten in te vullen. Wij hopen op een hoge respons!

 

Cultuur; mediakunst

De leerkrachten hebben woensdagmiddag 22 maart weer een masterclass mediakunst gevolgd. Onze school doet mee aan een pilot mediakunst. We zitten nu in jaar 2 van de 3.

Vorig schooljaar heeft de bovenbouw zich beziggehouden met fotografie en de onderbouw met stopmotion. De leerlingen hebben 4 workshops gehad over deze thema’s. Dit jaar gaan we ons bezighouden met vloggen in de BB en soundsafari in de OB. De komende weken volgen er voor de kinderen weer 4 workshops.

Corona

Distributie zelftesten onderwijs stopt
Het OMT heeft geadviseerd dat het verstrekken van zelftesten in het onderwijs kan vervallen. Het kabinet heeft dit advies overgenomen.

Advies bij klachten
Een zelftest doen bij klachten wordt niet langer geadviseerd. Wel adviseert het OMT om bij klachten die passen bij een luchtweginfectie (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn etc) voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals thuisblijven als je je ziek voelt en contact met kwetsbare mensen vermijden. De adviezen zijn te vinden op rijksoverheid.nl.

Wat doe ik met de zelftesten die nog op school zijn?

U kunt de zelftesten inzetten voor gebruik door leerlingen/personeel die daar nog behoefte aan hebben (bijvoorbeeld omdat ze een persoon met een kwetsbare gezondheid in hun omgeving hebben). Mocht u nog testen nodig hebben, dan zijn ze er nog op school.

Voorzieningsoverzicht gemeente Zwolle

In de bijlage een overzicht voor Extra’s voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen vanuit de gemeente Zwolle.

Sport en cultuurfonds Zwolle

Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Hoe werkt het?

  1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. Bij ons op school is juf Daphne intermediair.
  2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
  3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;
  4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;
  5. Het jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden. Meer informatie kunt u vinden op: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen en zwemlessen. Ga naar www.kindloketzwolle.nl.

Schoolvoetbaltoernooi

15 maart kwamen drie teams uit groep 5/6/7/8 in actie op het schoolvoetbal toernooi. De teams hebben hun uiterste best gedaan en één team heeft het zelfs tot de halve finale geschopt. Coaches, bedankt voor jullie inzet. Het was een gezellige middag.

 

Grote Peuterdag

Op vrijdag 14 april (van 09.00 uur t/m 11.30 uur) openen wij onze deuren voor u en uw kind! Is uw peuter al bijna toe aan groep 1 van de basisschool? Een grote stap! Wat is een fijne en goede school die helemaal bij uw kind past? Dit kunt u ontdekken tijdens de Grote Peuter Dag.

Op vrijdag 11 april 2022 openen onze scholen de deuren voor u en uw kind. U bent van harte welkom!

Peuters kunnen ontdekken, spelen en knutselen in en rondom de scholen. Zo ervaren ze hoe het is om straks naar school te gaan. Ouders/verzorgers kunnen intussen de school bekijken en vragen stellen aan leerkrachten en directie.

Filmpje:

Vrijdag 14 april: Grote Peuter Dag op alle basisscholen van OOZ – YouTube

 

GMR verkiezingen

OOZ heeft drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR-en). Eén voor het primair onderwijs (GMR PO), één voor het speciaal (voorgezet) onderwijs (GMR SO-VSO) en één voor het voortgezet onderwijs (GMR VO).

In de GMR-en zitten medewerkers en ouders en in de sector VO ook leerlingen. Zij overleggen met het College van Bestuur over het beleid van OOZ, als dat bovenschools wordt geregeld.

Vacatures

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 hebben de GMR-en een aantal vacatures te vervullen. Er ontstaan vacatures doordat mensen vertrekken maar ook doordat de zittingstermijn van sommige GMR-leden afloopt. De GMR-en zoeken dus nieuwe leden. In onderstaande ‘Sway’ leest u hier meer over.

Aanmelden of eerst meer informatie

Men kan zich aanmelden door middel van het invullen van het formulier in onderstaande ‘Sway’ of door voor 29 mei 2023 een mail te sturen naar s.dubbeldam@ooz.nl.

Ook voor meer informatie volstaat een mail naar dit email-adres.

Met vriendelijke groet,

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden Openbaar Onderwijs Zwolle en regio,

Sonja Dubbeldam, ambtelijk secretaris

GMR-VERKIEZINGEN 2023 (office.com)

 

Kalender:

6 april paasfeest en meester en juffendag

7april Goede Vrijdag (lln vrij)

10 april Tweede paasdag

14 april Grote Peuterdag

18 en 19 april Cito Eindtoets groep 8

21 april Koningspelen

24 april t/m 5 mei meivakantie

 10 mei luizenpluis

 

Komende nieuwsbrieven:

Vrijdag 21 april 2023

Vrijdag 26 mei 2023

Vrijdag 30 juni 2023

Vrijdag 21 juli 2023