Kijkje in de klas?
Een fijne (kleine) school
 • Welkom

  Openbare basisschool Florens Radewijnsschool is een brede school. Samen met Doomijn bieden we een compleet pakket voor kinderen van 0 tot 12 jaar van ‘s morgens 7.30u. tot ‘s avonds 18.15u. Kinderdagverblijf, basisschool en tussen- en naschoolse opvang.

  Lees meer
 • JEELO

  In 2020 zijn we gestart met Jeelo. Jeelo (je eigen leeromgeving) biedt de leerstof van de zaakvakken, cultuur, maatschappij, religie, verkeer en EHBO op een projectmatige wijze aan. Kinderen leren niet meer uit de geschiedenisboeken. D.m.v. bouwstenen en stappers leren ze spelenderwijs, onderzoekend en ontdekkend. De leerstof is daardoor veel betekenisvoller dan wanneer ze deze slechts leren uit de boeken.

  Lees meer
 • Engels

  Wij geven in de groepen 1 t/m 8 VVTO Engels (vroegtijdig vreemdetalenonderwijs).
  In alle groepen 1 t/m 8 wordt er minimaal 60 minuten per week Engels gegeven, vaak verdeeld over meerdere momenten. De gehele les wordt in het Engels gegeven.

  Lees meer
 • Natuur en Cultuur

  Ons doel is het onderwijs in te richten op een brede ontwikkeling van kinderen, daarbij houden we zo veel mogelijk rekening met de mogelijkheden van individuele leerlingen en hun belevingswereld. Om tot dit doel te komen dienen we elkaar ruimte te geven door het tonen van respect, het rekening houden met elkaar en het geven van individuele aandacht. Passend onderwijs proberen we hiertoe verder in te voeren.

  Lees meer

Actueel

Nieuwsbrief, 31 maart 2023

De nieuwsbrief van deze week, met nieuws over Jeelo, het watermuseum, kinderboekenweek en meer!

Lees verder

De Grote Peuterdag

Dit is een samenvatting

Filmpje OOZ
Geert Grooteweg 23 8015 PM Zwolle

T: 0529 - 497305 E: directie-florens@ooz.nl
Bekijk alle OOZ-scholen