Begaafd?

Voor begaafde leerlingen hebben we een breed aanbod:

Binnen het reguliere programma

Voor de kinderen die naast het reguliere lesprogramma een extra uitdaging nodig hebben krijgen binnen Zwing-3 pluswerk aangeboden en bestaat er de mogelijkheid om bij rekenen de basisleerstof verkort door te werken volgens het principe van compacten en verrijken. Hiervoor worden routeboekjes gebruikt uitgegeven door ‘onderwijs maak je samen’. Zij krijgen daarnaast moeilijker leerstof aangeboden, zodat ze betrokken blijven en uitdaging houden. We hebben daarvoor de laatste jaren nieuw uitdagend materiaal aangeschaft. De groepsleerkracht bepaalt steeds, in samenspraak met de intern begeleider, welke leerlingen in aanmerking komen.

Interne plusklas

Kinderen in de groepen 3 t/m 8 die meer behoefte hebben dan aan hetgeen hiervoor beschreven is, kunnen in aanmerking komen voor onze interne plusklas. Gedurende een dagdeel per week zal een deskundige leerkracht deze kinderen begeleiden.

Cnopius Klas

Kinderen, die voor deze voorziening in aanmerking komen zijn gedegen gescreend en hebben een IQ van 130 of hoger. Wekelijks worden zij begeleid op een lesplaats buiten onze school in het gebouw van Gymnasium Celeanum. Hier krijgen zij les van een hoogbegaafdheidsspecialist. De verwerking van de geboden stof zal plaatsvinden op school in de klas. Leerlingen krijgen hier tijd voor tijdens het ZWINGEN.