Kanjertraining

Sinds schooljaar 2013 – 2014 werken we met de ‘Kanjertraining’. De kanjertraining legt de nadruk op vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Onze leerkrachten zijn gecertificeerde ‘Kanjertrainers’; en zijn daarmee bevoegd om de lessen te geven. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft een kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit positieve effect merkbaar. Veel kinderen kunnen zich na het volgen van de Kanjertraining beter concentreren en behalen (daardoor) betere leerresultaten.

De verklaring is eenvoudig: De Kanjertraining geeft handvatten in sociale situaties en daardoor komen tijd en energie vrij. Binnen de kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met (de gevolgen van) hun gedrag. Het kernprincipe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van 4 manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de volgende 4 “gedragstypetjes”:

1. Konijn (gele pet):

Eigenschappen: (te) bang, vermijdend, faalangstig en stil
Het konijn denkt negatief over zichzelf en goed over een ander.

2. Tijger (witte pet):

Eigenschappen: zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt positief over zichzelf en de ander.

3. Aap (rode pet):

Eigenschappen: Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet over de ander.

4. Pestvogel (zwarte pet):

Eigenschappen: Uitdager, bazig, hork, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet over de ander.

Tijdens de kanjertraining staan de volgende 5 afspraken centraal:

  • we vertrouwen elkaar
  • we helpen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • niemand lacht uit
  • niemand doet zielig

Deze afspraken hangen op verschillende plekken (op posters) in de school.  Binnen het team zijn afspraken gemaakt over het omgaan met goed en verkeerd gedrag. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat bij (herhaald) negatief gedrag van kinderen (zwarte petten gedrag), hun ouders door de leerkracht op de hoogte worden gebracht van de ontwikkeling van dat gedrag. Dit gebeurt d.m.v. telefonisch contact of door een afspraak te maken met ouders.