Over ons

De Florens Radewijnsschool, dé kleine school met toekomst

De Florens Radewijnsschool hoort bij Windesheim en Windesheim bij de Florens. Dat is al eeuwen lang zo en dat willen we graag behouden.
Op de Florens kennen we elkaar: ouders, kinderen, leerkrachten: een geborgen sfeer in 4 groepen. Kinderen van verschillende leeftijden, die met elkaar omgaan, zoals thuis. Met veel zorg en persoonlijke aandacht voor elkaar. Het is voor veel kinderen heerlijk om zo dichtbij huis naar school te gaan. Met een prachtige en uitdagende speelplek.

Kijk naar de wereld

Op de Florens werken we samen: kinderen werken samen met leerkrachten, leerkrachten werken samen met elkaar en met ouders. Samen met Windesheimer verenigingen, met de ROVA voor de jaarlijkse “Natuurlijk Schoondag”,  met de ANWB voor de Streetwise dag en met de Windesheimer molen.

Op de Florens dagen we je uit: kijk om je heen, kijk naar de wereld in de altijd actuele lessen ‘Nieuwsbegrip’, in de plusgroep en de Cnopiusgroep (een klas waar hoogbegaafde kinderen van verschillende openbare scholen een extra aanbod krijgen). De kinderen worden ook uitgedaagd in de lessen met de techniektorens, mediawijsheid, kinderboekenweek en de Stadkamer. Tijdens het schoolkamp in tenten, of pipowagens, tijdens sporttoernooien, of tijdens de schoolshow (samen met muziekvereniging Nooit Gedacht) of geweldige slotavond.

Brede school

In onze brede school vieren kinderen van 0 tot 12 sinterklaas, kerst, pasen. Kijken ze met z’n allen naar de schoolshow. Een echte doorgaande lijn.

In onze brede school spreken dorp en gemeente met elkaar in het wijkspreekuur.

In onze school is voor- en naschoolse opvang. Kinderen kunnen tot 18.15u op school blijven

In onze brede school doen studenten van voor Landstede, de CALO, Deltion College, Katholieke PABO Zwolle graag hun stage.

Kwaliteit hoog gewaardeerd door Onderwijsinspectie

Het onderwijs op de Florens is up-to-date. We maken gebruik van de nieuwste methodes voor bijvoorbeeld rekenen, taal, Kunstkabinet of Engels. Ons onderwijs staat niet stil. In de afgelopen jaren hebben we onze opbrengsten verhoogd, hebben we de nieuwste didactieken in onder andere woordenschat, rekenen en begrijpend lezen geleerd en toegepast in ons onderwijs. We specialiseren ons in cultuureducatie: een maandelijkse cultuurdag, bezoek van kunstenaars, bezoek aan musea, kijken naar culturen ver weg en dicht bij. Wij zij een Zwolse cultuurvoorhoedeschool.

Ons onderwijs biedt kwaliteit. De onderwijsinspecteur was tijdens het bezoek in februari 2017 onder de indruk van ons onderwijs. Op het onderdeel veiligheid en zicht op ontwikkeling scoorde we zelfs het hoogst. Het hele rapport van de Onderwijsinspectie 2017 kunt u vinden op onze website.

Kleine groepen in belang van kind

De afgelopen jaren is het onderwijs volop in het nieuws en kleine scholen in het bijzonder. Is er genoeg geld? Kunnen we voldoende groepen starten? Het team van de Florens Radewijnsschool hebben deze ontwikkeling gezien, gevolgd, gelezen en bediscussieerd. Wat kan wel en wat kan niet? In deze tijden van financiële achteruitgang starten we iedere keer met vier groepen op de Florens omdat we dit van belang vinden voor het onderwijs van uw kinderen. Wij willen hier graag mee doorgaan!

Komt het zien!

Ouders uit Windesheim, Herxen, Harculo, Zwolle en Laag Zuthem die nu voor de schoolkeuze staan van hun kinderen, willen we dolgraag informeren over onze school; over ons kwalitatief goede onderwijs met persoonlijke aandacht en zorg voor kind in kleine klassen, over ál onze activiteiten en over ons team. We laten u heel graag de school zien.