Engels

Vanaf schooljaar 2018/2019 geven we in de groepen 1 t/m 8 vvto Engels (vroegtijdig vreemdetalenonderwijs).
In alle groepen 1 t/m 8 wordt er minimaal 60 minuten per week Engels gegeven, vaak verdeeld over meerdere momenten. De gehele les wordt in het Engels gegeven.

In de onderbouw staat communiceren centraal en het leren van Engels gaat spelenderwijs. Plezier hebben in Engels, kunnen luisteren en begrijpen van Engels en het durven gebruiken van het Engels zijn het belangrijkst.  Er wordt gebruik gemaakt van allerlei bronnen en (concrete) materialen.

In groep 5 en 6 komen er naast mondelinge ook schriftelijke vaardigheden aan bod. Tijdens de lessen wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van liedjes, dansjes, spelletjes en drama. Ook het lezen en schrijven komt nu langzamerhand op eenvoudige, gestructureerde wijze aan bod.

In groep 6, 7 en 8 wordt er meer thematisch gewerkt, de leerlingen werken aan een bepaald thema en presenteren dit in het Engels voor de klas. De nadruk ligt hierbij op spreekvaardigheid, maar ook de schrijfvaardigheid wordt verder uitgebreid.

Heeft u onze prachtige Engelse boeken/spellenkast al gezien?

Wij bewaren hier al onze prentenboeken, leesboeken en spelletjes in die we gebruiken tijdens onze Engelse lessen.
Deze kast is gemaakt door StipStyling.